㇢תעריף אזרחים ותיקים

 
האם הנך כבר חבר/ה באיגוד המוזאונים?

שימו לב:
כדי להצטרף לאיגוד יש להגיש בקשה לועדת קבלת חברים.
טופס הבקשה נמצא בלינק כאן.
במידה ומילאת את טופס הבקשה ואושרה לך ההצטרפות, ניתן להמשיך בתהליך.
כן, אני כבר חבר/ה באיגוד

לא, אני מצטרפ/ת כעת 
(בידי אישור מהועדה)